Gradnje objektov

Gradnja cest, odvodnih sistemov, sistemov za oskrbo s pitno vodo, industrijskih objektov, poslovnih objektov, stanovanjskih objektov, vgrajevanje asfaltov...
Več

Proizvodnja mineralnih snovi

Proizvodnja tamponskih in nasipnih materialov, kamnitih frakcij, kamene moke...
Več

Laboratorij

Preiskave kamenih agregatov, asfaltnih zmesi, bitumnov, kontrola vgrajevanja materialov, vgrajenih materialov, meritve slanosti (v zimskem času)
Več

Povezavevoc
voc-komunala
super-be
stajerski

pic
arso
dars
di