All for Joomla All for Webmasters

Proizvodnja mineralnih snovi

KAMNOLOM LIBOJE

Naselje Liboje leži v Spodnji Savinjski dolini. Kamnolom Liboje je nastal na območju bivšega premogovnika in se nahaja na vzhodnem delu grebena Kotečnik, v dolini potoka Bistrica ob lokalni cesti Liboje - Petrovče.

Kamnina je apnenec, kateri je primeren za visoke in nizke gradnje, za nosilne in obrabne asfaltne plasti vseh vrst, betonske mešanice, nasipne materiale ter kot obložni kamen pri vodnih zgradbah. Družba VOC Ekologija ima za področje kamnoloma ustrezna dovoljenja za izkoriščanje mineralne surovine ter koncesijsko pogodbo izdano s strani Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnega ministrstva.

Ustreznost vseh agregatov mineralne surovine je preverjena in certificirana pri ZAG – u.


kamnolom
kamnolom
kamnolom


KAMNOLOM STRANICE

Naselje Stranice leži severno od regionalne cestne povezave med Slovenskimi Konjicami in Zrečami. Kamnolom Stranice se nahaja na južnem pobočju Straniških brd, v neposredni bližini ceste.
Kamnina je srednje triadni dolomit, kateri je primeren za betonske mešanice, inženirske objekte in gradnjo cest.

Družba VOC Ekologija ima za področje kamnoloma ustrezna dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin ter koncesijsko pogodbo izdano s strani Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnega ministrstva..

Ustreznost vseh agregatov mineralne surovine je preverjena in certificirana pri ZAG – u.


kamnolom
kamnolom
kamnolom